Śluby zgłaszamy trzy miesiące przed terminem. W kancelarii można uzyskać wszystkie informacje w sprawach dokumentów.

 Spotkania przedmałżeńskie – PRE – KANY odbywają się w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu.

W Domu Katolickim ul. Kościelna. Spotkania odbywają się każdego miesiąca i w każdym tygodniu:

Więcej o prekanach i kursach przedmałżeńskich w Diecezji Sosnowieckiej: tutaj

W instrukcji Episkopatu Polski o
przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 13 grudnia
1989 roku czytamy: "Przy ustalaniu miejsca zamieszkania należy uzyskać
dane dotyczące zamieszkania faktycznego z dokładnym adresem (miejscowość,
parafia , ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, poczta), a nie
tylko zameldowania cywilnego, które często odbiega od rzeczywistego stanu
rzeczy" (art. 45).