Grupa wsparcia AA "Nadzieja"
dla osób mających problem z alkoholem,
zaprasza na spotkania
w każdy czwartek o godz.19.00 na plebani.
opiekun: Ks. Proboszcz