Uroczysty Chrzest św. odbywa się w każdą czwartą niedzielę miesiąca. Spotkanie liturgiczne w niedzielę w Kościele – tydzień przed Chrztem św. 

po Mszy Św. wieczornej. Przy zgłaszaniu dziecka do Chrztu okazujemy skrócony akt urodzenia dziecka z USC i dokonujemy zapisu.