W sprawach przygotowania do I Komunii Św.  zgłaszamy się do Kancelarii Parafialnej.

 Dzieci przygotowujące się do przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy 

w każdą Niedzielę na Mszę Świętą o godz. 10.30.

Dokumenty, ktore należy dostarczyć (dotyczy dzieci z poza parafii)

- zgoda od ks. Proboszcza z parafii zamieszkałej

- odpis z aktu chrztu

MODLITWY DO NAUCZENIA W KLASIE III

tutaj