aktualizacja z dnia 17.02.2019

26 października 1937 r. z inicjatywy Proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu Ks. Kanonika Teofila Jankowskiego zostało zwołane zebranie organizacyjne komitetu dla nowej parafii na Starym Sosnowcu.

Rozpoczęto starania i rozważono wiele sposobów realizacji tego pomysłu.

13 czerwca 1938 r. w czasie wizytacji Ks. Bp. Teodora Kubiny na spotkaniu w Kasynie przy ul. Stalowej 3. (dawniej Francuska) Arcypasterz obiecał otworzyć nową placówkę duszpasterską. Wynajęto przy ul. Dalekiej 4a mieszkanie dla ks. Proboszcza, pokój na kancelarię i pokój na kaplicę do codziennych nabożeństw, który mógł pomieścić około 30 osób. Po przebudowie miasta ten początek ulicy nie istnieje, było to w pobliżu Egzotarium.

Z końcem lipca utworzono parafię na Starym Sosnowcu p.w. Św. Andrzeja Boboli, wydzielona została z terenów Parafii Wniebowzięcia NMP oraz Parafii Pogońskiej Św. Tomasza.

19 sierpnia 1938 r. Kuria Biskupia w Częstochowie przesłała Dekret Biskupa Częstochowskiego odnośnie erygowania parafii w formie ekspozytury z dniem 18 sierpnia 1938 r. Powstanie placówki duszpasterskiej pod tym wezwaniem było związane z odbywającą się w tym czasie kanonizacją św. Andrzeja Boboli. Dekretem erekcyjnym Ks. Jan Kiwacz został powołany na Księdza Proboszcza. Uroczyste wprowadzenie nastąpiło    28 sierpnia 1938r. Od momentu powstania parafii czyniono zabiegi o budowę nowej świątyni.

W dniu 15 marca 1939 r. został podpisany akt notarialny dotyczący nabycia placu pod budowę Kościoła Św. Andrzeja Boboli na Starym Sosnowcu przy ul. Dalekiej 9 od firmy MODRZEJÓW-HANTKE.

1 sierpnia 1939 r. parafia otrzymała od Ojca Prowincjała Towarzystwa Jezusowego (Ojców Jezuitów) z Warszawy Ks. EMILA ŻYCZKOWSKIEGO  relikwie św. Andrzeja Boboli.

Z tej racji od 18 sierpnia rocznicy wydania dekretu o utworzeniu parafii rozpoczęła się nowenna do relikwii Św. Patrona.

Z dniem 30 września 1940 r. Firma Modrzejów - Hantke przydzieliła Ks. J. Kiwaczowi mieszkanie przy ul. J. Piłsudskiego 69 (Żymierskiego, potem 22 Lipca).

Ta sama Firma pomogła parafianom w przygotowaniu do potrzeb życia liturgicznego - sali przy szkole na ul. Piłsudskiego 73. Przebudowana "Sokolnia" i gruntownie odnowiona została oddana z przeznaczeniem na kaplicę było to 31 października 1940 r.

W międzyczasie Kancelaria Parafialna znalazła lokum w domu p. Marcina Muchy obecnie ul. Piłsudskiego 59.

Rok 1942 przyniósł parafii straty ponieważ nagromadzona cegła, kamień na budowę kościoła przy ulicach Dalekiej i Jastrzębiej została zabrana przez Niemców.

Materiały te miały być przekazane na rozbudowę obiektów węglowych w Sosnowcu.

Zarząd Miejski z dn. 1.05.1942 nr. 60.

W styczniu 1944 Ks. Jan Kiwacz wysłał pismo do Ks. Bp. Teodora Kubiny Ordynariusza w Częstochowie z prośbą o przemianowanie dotychczasowej Ekspozytury Św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu na parafię pełnoprawną, a Jego samego na proboszcza tej parafii.

W uzasadnieniu podano; ekspozytura prowadzi działalność tak jak pełnoprawna parafia, posiada plac pod budowę kościoła przy

ul. Dalekiej 9. Konsekwencją tego pisma było złożenie przez Ks. J. Kiwacza. ("Professio Fidei romano-catholica")

Po zakończeniu działań wojennych od września 1945 r. rozpoczęto remont Kościółka, dach, malowane wewnątrz i na zewnątrz.

Pomocy udzieliła Dyrekcja Huty "Milowice" Prace trwały do stycznia 1946 r.

W marcu tegoż roku decyzją Ks. Bp. Teodora Kubiny z Częstochowy, z dekanatu będzińskiego wydzielono dekanat sosnowiecki, Dziekanem został Ks. Czesław Dróżdż, a vice dziekanem Ks. Jan Kiwacz.

Od sierpnia 1946 r. parafia ponownie gromadzi materiały budowlane na placu przy ul. Dalekiej 9. Zabiega o przydział cegły, wapna, cementu a przede wszystkim chodzi o plany Kościoła i zatwierdzenie do budowy. W latach 50-tych dobudowano kruchtę oraz wykonano drewnianą przybudówkę od bramy północnej Kościoła.

Komitet Budowy Kościoła Św. A.B mobilizuje siły parafian do zjednoczenia się i podjęcia prac celem zakupienia placu pod budowę

w bardziej centralnym miejscu parafii.

 

Takim planem okazał się teraz: róg ul. Moniuszki, Grabowej i Słowiańskiej.

W dniu 2 maja 1957 r. nabyto aktem notarialnym działkę przy tych ulicach.

18 lipca 1957 r. Komisja Diec. w Cz. nadesłała Dekret erekcyjny parafii Św. Andrzeja Boboli datowany 4 marca 1957 Nr 1595/57 podpisany przez Ks. Biskupa Zdzisława Golińskiego.

Ostatecznie 16 stycznia 1959 r. wydano zezwolenie na rozpoczęcie robót budowlanych Kościoła parafialnego przy ul. Moniuszki, Grabowej

i Słowiańskiej.

Prace ziemne rozpoczęto 10 czerwca 1959 r. Jednak cięgle Urząd Miasta wstrzymywał prace. Raz była decyzja budowy to znów wstrzymywano prace.

Dopiero decyzja wojewody Katowic gen. Jerzego Ziętka z dnia 10 kwietnia 1974 r. po 15 latach - od odwołania pierwszego pozwolenia na budowę - parafianie doczekali się zezwolenia na budowę świątyni. Rozpoczęcie budowy nastąpiło 17 grudnia 1974 r. w stanie surowym zakończono 18 października 1978r.

Za wybudowanie Kościoła i Plebanii oraz wybór Papieża Polaka odśpiewano uroczyste Te Deum.

Nad całością prac czuwał urzędujący od 1959 r. proboszcz ks. Józef Janson.

Nowy Kościół Parafialny wzniesiono w latach 1975-1980, dzięki ofiarności wiernych i ogromnej zapobiegliwości ks. prałata Józefa Jansona.

Konsekracja odbyła się w dniu 20 września 1981 r., przez bpa częstochowskiego Stefana Barełę.

Przez cały czas trwają prace przy wykańczaniu i upiększaniu świątyni.

Z wielką troską i zaangażowaniem pracował ks. kanonik Jerzy Barszcz (1990-2004).

Od roku 2004 do 2018 dalsze prace kontynuował proboszcz tej parafii ks. Jacek Kmieć.

Do parafii należą:

Ulice: Daleka, Dziewicza, Chmielna, Grabowa, Jastrzębia, Jesionowa, Kotlarska, Królewska, Al. Mireckiego nr 10, 12, 18, 20, Moniuszki, Objazd, Odrodzenia, Pawia, Piłsudskiego nr 21/I, 21/II, 23, 29, 65 69, Promyka, Słowiańska, Swobodna, Smolna, Władysława, Wiązowa, Wysoka nr 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i stare budownictwo nr 31-37.

Liczba mieszkańców w roku 2013 jest: 3.833

Święto patronalne (odpust parafialny): 16 maja - św. Andrzeja Boboli

 

Obecni prezbiterzy w Parafii:

Proboszcz: ks. dr Stanisław  Łabuda

Poprzedni proboszczowie:

ks. Jan Kiwacz, ks. Józef Janson, ks. Jerzy Barszcz, ks. Jacek Kmieć, ks. Stanisław Faber

       

          

Księża pochodzący z Parafii:

Ks. Zdzisław Wajzner, ks. Mirosław Chyra – Krzepice, ks. Rajmund Gierczakowski – Milowice, ks. Marian Kuzia.

Osoby zakonne, pochodzące z Parafii:

Brat Eligiusz Chlebowski – Michealita,

Siostra Monika Kozioł – SS Honoratki,

Siostra Dorota Bańbuła – SS Serafitki,

Siostra Hermina Hain – Serafitki,

Siostra Gabriela Zięba – SS Zmartwychwstanki,

Siostra Genowefa Janus – SS Kamedułki,

Siostra Danuta Szumna - Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP

 

KAPŁANI PRACUJĄCY W PARAFII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

 1. Ks. Kiwacz Jan                        1937 – 1959 /Proboszcz/      
 2. Ks. Pietrusiński Roman           1939 – 1945                          
 3. Ks. Gołąb Antoni                  1945 – 1949                          
 4. Ks. Danielewski Henryk         1949 – 1951                          
 5. Ks. Mrozowski Alfons             1952 – 1953
 6. Ks. Janikowski Mirosław       1953 – 1957
 7. Ks. Grecki Józef                      1954 – 1955 /II Wikariusz/
 8. Ks. De Wille Eugeniusz           1955 – 1957                          
 9. Ks. Sojda Józef                        1957 – 1958                          
 10. Ks. Praski Władysław     1957 – 1959                          
 11. Ks. Tomczyk Czesław            1958 – 1959
 12. Ks. Janson Józef                      1959 – 1990 /Proboszcz/      
 13. Ks. Gąsior Marian sen.           1959 – 1960
 14. Ks. Lech Stanisław                 1959 – 1960
 15. Ks. Barszcz Jerzy                      1960 – 1964
 16. Ks. Ostrowski Henryk              1960 – 1961
 17. Ks. Stefański Wiesław            1961 – 1963
 18. Ks. Rachwalik Jan                  1963 – 1965
 19. Ks. Radecki Henryk                1964 – 1965
 20. Ks. Kruszec Józef                     1965 – 19…
 21. Ks. Bąbski Roman                   1965 – 1967
 22. Ks. Kukuryk Marian                 1968 – …..                             
 23. Ks. Troczyński Kazimierz         1967 – 1968
 24. Ks. Kosior Edward                   1968 – 1969
 25. Ks. Sroka Tadeusz                   1968 – 1969
 26. Ks. Trząski Mirosław                1969 – 1970                          
 27. Ks. Rogowicz Bogdan            1969 – 1970                          
 28. Ks. Przybyłowicz Mirosław    1970 – 1973
 29. Ks. Kamiński Tadeusz              1970 – 1972
 30. Ks. Zgrzebny Józef                  1972 – 1977
 31. Ks. Wrzalik Stefan                    1973 – 1979                          
 32. Ks. Kołodziejczak Kazimierz     1977 – 1981
 33. Ks. Kowalczyk Zdzisław          1979 – 1981                          

            W parafii zamieszkał Ks. Lewiński Zbigniew. Zmarł w 1999 r.

 1. Ks. Nelec Jan                          1981 – 1984                          
 2. Ks. Smak Jan                          1981 – 1984
 3. Ks. Kmieć Jacek                     1984 – 1988
 4. Ks. Krakowski Edward           1984 – 1987
 5. Ks. Kopeć Mieczysław          1987 – 1990
 6. Ks. Pala Stanisław                 1989 – 1991
 7. Ks. Grzyb Witold                     1989 – 1991                          
 8. Ks. Barszcz Jerzy                     1990 – 2004 / Proboszcz/
 9. Ks. Niedziela Dariusz             1992 – 1992
 10. Ks. Darłak Edward                1992 – 1997
 11. Ks. Mańka Antoni                  1997 – 1998
 12. Ks. Żmuda Tadeusz               1998 – 2004
 13. Ks. Cieślik Andrzej                   2001 – 2004 – a potem zamieszkał i był do roku 2011
 14. Ks. Kmieć Jacek                      2004 - 2018 /Proboszcz/
 15. Ks. Nalepa Grzegorz              2004 – 2005
 16. Ks. Pelc Adam                         2005 – 2009
 17. Ks. Szulczewski Robert          2009 - 2010
 18. Ks. Niedziela Piotr                   2010 - 2014
 19. Ks. Józef Oleksy                       2014 - 2018
 20. Ks. Stanisław Faber               2018 - 2020/Proboszcz/
 21. Ks. Dawid Marek                     2018 - 2020
 22. Ks. dr Stanisław Łabuda       2020 - ............/Proboszcz/
 23. Ks. Tomasz Kryczko                  2020 - ............

Siostry Serafitki w parafii Św. Andrzeja Boboli

            W naszej parafii pracują siostry Serafitki (pełna nazwa Córki Matki Bożej Bolesnej CMBB). Rozpoczęły pracę 
w parafii 1 maja 1945 roku na prośbę proboszcza parafii ks. Kiwacza w jego ósmym roku urzędowania. Pierwszymi siostrami były - siostra Bogdana Suszczyk, której rodzina mieszkała w Mysłowicach. Miała więc okazję odwiedzać Sosnowiec i tak prawdopodobnie poznała Księdza Proboszcza. Z zawodu była przedszkolanką i do września 1963 była kierowniczką przedszkola.

            Pierwszą przełożoną klasztoru w parafii św. Andrzeja Boboli była s. Celestyna z zawodu nauczycielka - przybyła z domu zakonnego z Białki Tatrzańskiej. Pełniła obowiązki zakrystianki do 3 października 1972 roku.

Do tej wspólnoty sióstr należała również s. Alfonsa Bobek, przybyła w lutym 1946 roku z Makowa Podhalańskiego. Była kierowniczką Caritas.

            W 1947 roku przyjechała z Poznania s. Urbana, która zajęła się kuchnią zakonną i pomagała w utrzymaniu      w czystości bielizny kościelnej.

Siostry zamieszkały na ulicy Grabowej 13 i na Alei Mireckiego 14. Oprócz pełnienia obowiązków zakonnych zajmowały się pracą w Caritas, pracowały w przedszkolu, zajmowały się zakrystią Kościoła, prowadziły kuchnię dla żołnierzy powracających z wojny (na ulicy Dziewiczej) – wszystko w myśl charyzmatu Zgromadzenia, by służyć ubogim i chorym oraz poprzez pracę opiekuńczo – wychowawczą.

            Od maja 1945 roku w naszej parafii służyły 33 siostry – niektóre z nich po kilkuletniej przerwie powracały         (np. s. Katarzyna czy też s. Teresilla)

5 lipca 2010 siostry odeszły z placówki w Parafii Św. Andrzeja Boboli, z braku powołań zakonnych.      

Opracowała siostra Maksymiliana – przełożona sióstr w parafii św. Andrzeja Boboli.

 

Organy w kościele św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu

20 września 1955r. Pracownicy firmy budowy organów „Biernacki” z Krakowa, rozpoczęli montowanie 6 – głosowych organów w pierwszym Kościele św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu.

Poświęcenie instrumentu nastąpiło w niedzielę 9 października 1955r, przez Ordynariusza Częstochowskiego                Ks. Bp. Zdzisława Golinskiego.

Wraz z księdzem biskupem przybył prof. A. Szuniewicz organista katedralny z Częstochowy. O godz. 12.00 Ks. Bp. Dokonał poświęcenia organów, a w czasie Mszy św. prof. A. Szuniewicz wykonał koncert religijny – organowy dla poznania i wydania oceny wartości oraz wartości zbudowanych organów, w asyście i udziale w ocenie z księdzem prob. Stanisławem Łopacińsim z Piasków.

W tym czasie proboszczem był ks. Jan Kiwacz. Po wybudowaniu nowego kościoła w 1981r. Ks. Prob. Józef Janson przeniósł organy do nowej świątyni W roku 2001 ks. Prob. Jerzy Barszcz dokonał rozbudowy organów do 8 – miu głosów i dwóch manuałów. Instrument ten zainteresował organizatorów koncertów muzyki organowej.

Od 2002r. Odbywają się Festiwale muzyki Znanej i Nieznanej w miesiącu kwietniu. W programie muzyka organowa     z różnych epok.

Fragment Krzyża Misyjnego w kościele Św. Andrzeja w Sosnowcu

Z roku 1939, ufundowany przez parafianina Andrzeja Skowrońskiego na pamiątkę pierwszych Misji Św. w Parafii Św. Andrzeja Boboli przy ulicy Żymierskiego obecna ul. Piłsudskiego.
Następnie Krzyż przeniesiono na plac przy ulicy Dalekiej, gdzie były złożone  materiały pod budowę Kościoła.
Władze miasta zdecydowały, że w tym miejscu ma być wybudowany blok mieszkalny.
W związku z tym Krzyż przeniesiono na prywatną działkę przy ulicy Wiązowej. Kiedy zmienił się właściciel posesji, Krzyż powrócił do Kościoła bardzo zniszczony.
Aby upamiętnić miejsce dawnego placu Kościelnego, w roku Jubileuszowym  2000 postawiono przy ul. Jastrzębiej nowy Krzyż Święty i uroczyście poświęcono.

Figura Św. Antoniego w kościele Św. Andrzeja w Sosnowcu

W naszym Kościele jest Nabożeństwo ku czci Św. Antoniego oraz Nowenna, od 1 lutego 1955 r. Zachowało się wotum dziękczynne za otrzymane łaski. 

Obraz Matki Bożej NMP w kościele Św. Andrzeja w Sosnowcu

Prowincjał O. Redemptorystów potwierdza, że obraz ten jest wierną kopią cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, znajdującej się w Kościele św. Alfonsa w Rzymie      i poświęcony przez J.E.Ks. Bpa. Zdzisława Golińskiego.

Wierni biorący udział w każdorazowym Nabożeństwie Nieustającej Nowenny odprawianym przed tym obrazem mogą zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

O.Kazimierz Hołda Prowincjał

Poświęcił Ks. Jan Kiwacz – za zezwoleniem

J. E. Ks. Bp. Z. Golińskiego L. dz 2062 z dnia 19 maja 1954 roku

W dniu 23 maja 1954 roku

Sosnowiec parafia św. A. Boboli

Kraków dnia

12.V.1954

 

Powyższy tekst został podany do wiadomości po zakończonej Nowennie wiernym parafii św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu podczas święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy w dniu 27 czerwca 2005 roku przez O. Redemptorystę z Tuchowa Ks. Tomasza Mular

    

                           Proboszcz  Ks. Jacek Kmieć

 

KRONIKA KAPLICZKI PARAFIALNEJ

Kapliczka przydrożna murowana, na przecięciu ulic Chmielnej i Piłsudskiego (Żymierskiego), w gruncie Żyda Zająca, jednak ta część ziemi, na której stoi kapliczka, jest hipotetycznie wyjęta z tego gruntu.

Według wiadomości ustnych, kapliczka ta została wybudowana przed powstaniem styczniowym w 1863 r. w lesie sosnowieckim i dla Starego Sosnowca, który posiadał siedemnaście numerów domów, a tylko sześciu gospodarzy: Urgacz Szymon i Franciszek, Sidło Sebastian, Łabuś Szymon, Marzec Jakub, i Macuga Kacper, oraz wyrobnicy: Jędrusik Józef i Michał, Dziurowicz Józef, Piotr i Jan, Szkutnik Szymon, Rożek Michał, Bacia Józef, Gwoździk, Urgacz Wincenty i Macuga Kacper, należąc do parafii Czeladź. W lesie przy wspomnianej kapliczce, przy odprowadzaniu zwłok zmarłych obywateli Starego Sosnowca na cmentarz czeladzki zatrzymywano się przy tej kapliczce dla odprawiania modłów i śpiewów żałobnych. Tym żałobnym ceremoniom przewodniczył obywatel Łabuś Szymon.

Budowla ma charakter neogotyckiej kapliczki domowej. Jest murowana i otynkowana, elewacje są odnawiane,       a fasada sterczynowa, do 1/3 wysokości. Wybudowana została na planie prostokąta, z wejściem o łuku odcinkowym. Dwuspadowy dach z więźbą dachową pokrywa pomalowana blacha. Fasada ma szczyt utworzony przez trzy sterczyny, w środkowej znajduje się nisza. W bocznych elewacjach natomiast znajdują się małe, prostokątne i głębokie nisze.
Drzwi – wykonane z drewna, pomalowane na jasnobrązowy kolor, w górnej części oszklone czterema prostokątnymi szybkami – osadzone zostały w półkolistej wnęce. Na ścianie otynkowanej i obielonego wnętrza kapliczki są umieszczone przedmioty kultu religijnego.

Opiekę nad Kapliczką sprawuje Parafia Św. Andrzeja Boboli.