Schola ¶piewa w 2 i 4 Niedzielę miesi±ca
na Mszy ¶w. z udziałem dzieci o godz.12.00


Zapraszamy do ¶piewu i grania na instrumentach dzieci i młodzież
od 2 klasy Szkoły Podstawowej.

Próby ¶piewu 2 i 4 Niedziela miesi±ca 40 min. przed Msz±
(godz. 11.20) w sali obok ołtarza
.

Opiekun: mgr Jacek Szram


TYTUŁY ¦PIEWÓW - linki do ¶piewów w opracowaniu

JESTE¦ KRÓLEM
OFIARUJE TOBIE PANIE MÓJ
WSPANIAŁY DAWCO MIŁO¦CI
JEZUS JEST TU
PRZYJD¬ Z POKŁONEM
O PANI UFNO¦Ć NASZA
WIELBIĆ PANA CHCĘ
W LEKKIM POWIEWIE
NIECH MIŁO¦Ć TWOJA PANIE
¦WIĘTY PAN
OJCZE CHWAŁA TOBIE
PANIE TWÓJ TRON
PRZED OBLICZEM PANA
PANIE MÓJ PRZYCHODZĘ DZI¦
TYLKO CIEBIE PRAGNĘ PANIE MÓJ
DUCHU ¦WIĘTY WOŁAM
CHWAŁA BOGU OJCU